Hírek

Állattartás társasházakban

Az állattartás felelősséggel jár, hiszen a gazdának ügyelnie kell arra, hogy kedvence számára is megfelelő életkörülményeket biztosítson, valamint gondoskodjon arról, hogy az állat ne zavarja a lakóközösség többi tagjának nyugalmát. Tekintsük át, melyek azok az írott és íratlan szabályok, amelyek keretet adnak az állattartásnak egy társasházban.

Az 1998. évi XXVIII. törvény megfogalmazza az állatok védelmével és tartásával kapcsolatos általános szabályokat. Ezek kimondják, hogy a gazda köteles megteremteni az állat fajtájának és szükségleteinek megfelelő életfeltételeket. A törvény külön foglalkozik a lakásban tartott kutyákra és macskákra vonatkozó tudnivalókkal. Lakásban legfeljebb egy-két kutya és egy-két macska tartható. Aki ennél többet szeretne, annak először közvetlen szomszédjaihoz, majd az önkormányzathoz kell fordulnia engedélyért. Társasházak esetében a kutya- és macskatulajdonosoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a lakók nyugalmának megőrzéséhez hozzátartozik egészségük és biztonságuk megőrzése is. Egy társasházban, ahol a természetes élőhelynél jóval kisebb terület, valamint több közös tulajdonú helyiség áll az állat rendelkezésére, ott a gazda felelőssége, hogy a lakóközösség minden tagja elfogadja az állatot, együtt tudjon azzal élni.

Megújuló függőfolyosók
A Helsinki út, Baross utca, Lajtha László utca környékén, típusházakban élők sajnos napról napra találkoznak az épületek típushibáival.
Habár az épületek nem számítanak túl korosnak, hiszen a építésük a hetvenes években történt, tervezési illetve konstrukciós hiányosságok
miatt mára szinte mindennaposak a szükségessé váló javítások. A jelentkező hibák igen sokrétűek, leggyakoribb a zárószinteken való beázás, de
sok  gond van a függőfolyosók, korlátok,  áthidalók állagával.
Sajnálatos, hogy ezekre a típusú házakra nem írnak ki pályázatokat, tehát a tulajdonosoknak nincs más lehetőségük, mint hogy önerőből,
a közös költségbe épített felújítátási alap terhére végeztessék el a legszükségesebb javításokat. Az elmúlt héten a Helsinki út 4.-ben került
átadásra néhány felújjított korlátszakasz. A kivitelezést a Wolfberg Bt. végezte, akik már számos, a környéken érintett házban végeztek hasonló
részleges felújítási munkálatokat, így a téma szakértőjének számítanak.
Pályázati hírek
Újabb uniós pályázat indult el a Széchenyi 2020 keretében, amely a társasházakat és lakásszövetkezeteket is érinti
 
A felhívás célja a leszakadó, illetve leszakadással veszélyeztetett városrészek támogatása. Ennek keretében a pályázati forrásokkal az ezeken a városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi, fizikai és gazdasági problémák enyhítését, megoldását célozza a program. A fenti cél érdekében olyan komplex megoldások kidolgozása és megvalósítása kívánatos, amelyekkel eredményesen segíthető az adott területen élők társadalmi integrációja. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.
A XX. kerületi Önkormányzat úgy határozott, hogy indul a VEKOP 6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” elnevezésű pályázaton. A tervezet szerint, a Budapest XX. kerület, Török Flóris utca- Határ út – Szigetvár utca – Eötvös utca – Kende Kanuth utca – Kossuth Lajos utca – Szent Imre herceg utca -  Szent Erzsébet tér által határolt területen belül fogja kijelölni az akcióterületet, amellyre  az Önkormányzat a pályázatot benyújtja. A Képviselő-testület  a 2016. júliusi testületi ülésre kéri előterjeszteni a benyújtandó pályázat konkrét tartalmáról, részleteiről szóló javaslatot.
Közgyűlési hírek, 2016.05.30.

Lezárult a beszámolási időszak a társasházak tekintetében. Társasházkezelőink több mint kétszáz társasházban tartották meg, februártól elkezdve, az évi rendes beszámoló közgyűléseket. Sok társasház esetében a helyszínen kerültek lebonyolításra a közgyűlések, viszont számos közgyűlést tartottunk az átszervezett irodánkban is. A vegyes tulajdonú házak közgyűlésein az önkormányzat szinte kivétel nélkül képviseltette magát. A közgyűléseken a megszokott részvételi arányban jelentek meg a tulajdonosok; ahol nagyobb műszaki felújítás, illetve egyéb a társasház szervezetét érintő lényeges kérdés merült fel, ott természetesen nagy volt a képviselt tulajdoni hányad.Sajnos a társadalmi elszegényedést jelzi hogy nem csökken a közös költség kintlévősége a házaknak. Ez joggal zavarja a rendesen fizetőket, ez szinte minden közgyűlésen felmerült. A beszámolási időszakot követően a legfőbb célkitűzés a hátralékosok felszólítása és megfelelő reakciók hiányában minden tartozás illetve ebből eredő követelés jogi úton való érvényesítése.

2014.03.04.

Főgáz tájékoztató: PDF

 

Ügyfélszolgálat

 • Nyitvatartás
 • Hétfő 13-18
  Szerda
  9-12, 13-16
  Péntek 9-12
 • Tel:+36(1)285-1888, +36(1)287-8596

Tátratéri piac

 • Nyitvatartás
 • Hétfő 7-16
  Kedd
  6-17
  Szerda
  6-17
  Csütörtök
  6-17
  Péntek 6-18
  Szombat 6-14
 • Tel:+36(1)284-2137

Vörösmarty piac

 • Nyitvatartás
 • Hétfő 6-13
  Kedd
  7-16
  Szerda
  7-16
  Csütörtök
  6-16
  Péntek 7-16
  Szombat 6-13
 • Tel:+36(1)283-7322